Η εταιρεία με την επωνυμία «BRING IT BACK I.K.E» και τον διακριτικό τίτλο «BRING IT BACK», εφεξής η «Εταιρεία», ή «εμείς» ή το «bring it back», είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία που συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τους ελληνικούς νόμους, η οποία εδρεύει στην οδό Θεανούς 15, με Α.Φ.Μ. 801775075, Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 163097501000, δημιούργησε και λειτουργεί τον διαδικτυακό τόπο bringit-back.com, εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος» και την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (εφεξής η «Εφαρμογή»), καθώς και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα), που εμπεριέχεται σε αυτά, εφεξής το «Υλικό», με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών φαγητού των καταναλωτών/ χρηστών, εφεξής οι «Χρήστες», από συνεργαζόμενα εστιατόρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και άλλων καταναλωτικών προϊόντων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτά και του Υλικού, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή σχετικά με τη χρήση αυτών. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και Εφαρμογή και χρήση αυτών (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτά) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Εφόσον ο Χρήστης έχει κάνει εγγραφή στο Διαδικτυακό Τόπο ή την Εφαρμογή του bring it back ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του για να στείλουμε ενημερωτικά emails, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, του Ν.2774/1999, τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το bring it back δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

O Διαδικτυακός Τόπος και η Εφαρμογή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, της εφαρμογής και των περιεχομένων στοιχείων τους. Αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου ή δικαιώματος στην ιστοσελίδα, την εφαρμογή και στα στοιχεία τους και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας, της εφαρμογής και των στοιχείων τους, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα, την εφαρμογή και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο, να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, την εφαρμογή και τα στοιχεία τους ή το λογότυπό μας για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου/ Εφαρμογής από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ο οποίος έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους Όρους Χρήσης.

Δημιουργία Λογαριασμού στο Διαδικτυακό Τόπο/ Εφαρμογή

Για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του bring it back, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Διαδικτυακό Τόπο ή την Εφαρμογή. Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα σας ζητήσουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως έγκυρη διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Ο μοναδικός κωδικός πρόσβασής σας δεν πρέπει να κοινοποιείται σε κανέναν και συμφωνείτε να τον διατηρείτε μυστικό ανά πάσα στιγμή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασής σας.

Είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για την ορθή επεξεργασία των παραγγελιών σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης παράδοσης και των στοιχείων επικοινωνίας σας.

Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας από το προφίλ σας στο Διαδικτυακό Τόπο ή την Εφαρμογή. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο ή την Εφαρμογή ή και να διαγράψουμε έναν λογαριασμό, σε περίπτωση που εύλογα κρίνουμε ως απαραίτητο, όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση που θεωρούμε πως:

 • Κάποιος άλλος εκτός από εσάς κάνει χρήση του bring it back λογαριασμού σας, ή
 • Έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή συμπεριφορά που παραβιάζει τους παρόντες Όρους και τις πολιτικές μας ή εμπλέκεστε σε δραστηριότητα ή συμπεριφορά που θεωρούμε κατά την απόλυτη κρίση μας κατάχρηση των υπηρεσιών μας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε μια εκπληκτική εμπειρία μέσα από τις Υπηρεσίες μας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια. Κατά την επίσκεψη στο Διαδικτυακό μας Τόπο και την Εφαρμογή μας, την εγγραφή ή καταχώρηση παραγγελιών συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και γνωστοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες μας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Περιορισμοί στη διάθεση προϊόντων

Ορισμένα από τα προϊόντα που προσφέρουμε στο Διαδικτυακό μας Τόπο και την Εφαρμογή, υπόκεινται σε περιορισμούς αγοράς, ανάλογα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν ηλικιακό όριο για την αγορά αλκοόλ/ αλκοολούχων προϊόντων, καπνικών και άλλων αγαθών, που διατηρούμε το δικαίωμα να μην σας παραδώσουμε βάσει των σχετικών νόμιμων απαιτήσεων που ισχύουν.

Αλκοόλ/ Αλκοολούχα Προϊόντα

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, για να μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, αν διαπιστώσει ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από κάποιον που δεν έχει νόμιμο δικαίωμα ή είναι κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών.

Επιπλέον, η Εταιρεία μας, οι συνεργαζόμενες μαζί μας επιχειρήσεις και οι διανομείς διατηρούν το δικαίωμα:

 • να ζητήσουν έγκυρο αποδεικτικό επιβεβαίωσης της ηλικίας σας (π.χ. δελτίο ταυτότητας) πριν την παράδοση των αλκοολούχων προϊόντων,
 • να αρνηθούν την παράδοση εάν δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών,
 • να αρνηθούν την παράδοση σε οποιοδήποτε άτομο εάν εύλογα κρίνουν ότι με την παράδοση των προϊόντων παραβιάζεται διάταξη νόμου.

Προϊόντα Καπνού ή ατμίσματος/ Προϊόντα Κάνναβης

Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν ενθαρρύνει τη χρήση νικοτίνης, τσιγάρων και προϊόντων καπνού ή ατμίσματος. Αν κάποιος Χρήστης δεν είναι ήδη καπνιστής και εθισμένος στη νικοτίνη δεν πρέπει να παραγγείλει τα προϊόντα αυτά μέσω της πλατφόρμας μας από την επιχείρηση που τα πωλεί.

Τα προϊόντα καπνού ή ατμίσματος ή προϊόντα κάνναβης απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε καπνιστές άνω των 18 ετών και σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για χρήση από μη καπνιστές, παιδιά, εγκύους, άτομα αλλεργικά ή με προβλήματα υγείας.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, αν διαπιστώσει ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από κάποιον που δεν έχει νόμιμο δικαίωμα ή είναι κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών.

Επιπλέον, η Εταιρεία μας, οι συνεργαζόμενες μαζί μας επιχειρήσεις και οι διανομείς διατηρούν το δικαίωμα να:

 • να ζητήσουν έγκυρο αποδεικτικό επιβεβαίωσης της ηλικίας σας (π.χ. δελτίο ταυτότητας) πριν την παράδοση των προϊόντων καπνού, ατμίσματος ή κάνναβης,
 • να αρνηθούν την παράδοση εάν δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών,
 • να αρνηθούν την παράδοση σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιοδήποτε άτομο εάν εύλογα κρίνουν ότι με την παράδοση των προϊόντων παραβιάζεται διάταξη νόμου.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της ή εντολοδόχοι της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της ή εντολοδόχοι της, δεν έχει καμία ευθύνη για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των τροφίμων και προϊόντων που εμφανίζονται στο Διαδικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή της και πωλούνται από τα συνεργαζόμενα εστιατόρια, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Τα συνεργαζόμενα εστιατόρια, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εταιρεία, είναι υπεύθυνα για την έκδοση από τις αρμόδιες αρχές και διατήρηση σε ισχύ όλων των αδειών ή εγκρίσεων ή πιστοποιήσεων που απαιτούνται κατά νόμο για τη λειτουργία τους, καθώς και για τη διασφάλιση ότι τα πωλούμενα προϊόντα τους είναι νόμιμα και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου σχετικά με αυτά.

Τα συνεργαζόμενα εστιατόρια, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι λοιπές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εταιρεία, είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία, την κατάσταση και την ποιότητα των εμπορευμάτων. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την παράδοση των παραγγελιών σας στις περιπτώσεις που η παράδοση των παραγγελιών γίνεται από αυτές. Το bring it back δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη συμβατική σας σχέση με τον Πωλητή, δηλαδή την εκάστοτε εταιρεία που σας πωλεί τα προϊόντα. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών αναγράφονται στην πλατφόρμα της Εταιρείας μας και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που λαμβάνετε κατά την παράδοση των παραγγελιών σας.

Τα συνεργαζόμενα εστιατόρια, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι λοιπές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εταιρεία, είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της προετοιμασίας και της παράδοσης των παραγγελιών, στις περιπτώσεις που η παράδοση των παραγγελιών γίνεται από αυτές.

Αλλεργιογόνα

Τα εστιατόρια, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι λοιπές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πέραν της αποκλειστικής ευθύνης τους για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των τροφίμων και προϊόντων που πωλούν μέσω του bring it back ευθύνονται επίσης για την ακρίβεια και πληρότητα τυχόν αναγκαίων επισημάνσεων και περιγραφών σχετικά με τα συστατικά και τα αλλεργιογόνα που περιέχονται στα προϊόντα του μενού τους.

Το bring it back δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα που πωλούνται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν περιέχουν αλλεργιογόνα. Εάν έχετε αλλεργίες, αλλεργικές αντιδράσεις ή διατροφικούς περιορισμούς και απαιτήσεις, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Περιορισμοί στην προσφορά διαφορετικών όρων σε άλλα μέσα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία μας μπορεί να περιορίζει την ικανότητα των εστιατορίων/ συνεργαζόμενων μαζί της επιχειρήσεων να προσφέρουν διαφορετικές τιμές στις δικές τους ιστοσελίδες, ώστε να μην επιβαρύνονται οι Χρήστες μας με ακριβότερες τιμές από αυτές που έχει η κάθε συνεργαζόμενη μαζί μας επιχείρηση για τα ίδια προϊόντα στο δικό της ιστότοπο και να επωφελούνται από την αποτελεσματικότητα που δημιουργεί η πλατφόρμα μας, αναφορικά με την αναζήτηση μειωμένου κόστους, αυξημένες δυνατότητες επιλογής και υψηλά επίπεδα υπηρεσιών. Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη και βελτίωση της πλατφόρμας μας για την προσέλκυση των καταναλωτών. Οι περιορισμοί μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή προβλημάτων παρασιτισμού και στην εξισορρόπηση των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στα εστιατόρια/ συνεργαζόμενες επιχειρήσεις από την είσοδό τους στην πλατφόρμα μας, για την προβολή τους και την εξοικονόμηση κόστους της επιχείρησής τους, έναντι των επενδύσεων της Εταιρείας μας, ώστε να συνεχίζουμε να προσφέρουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας προς τους Χρήστες μας.

Τρόπος προβολής επιχειρήσεων στο Διαδικτυακό Τόπο/Εφαρμογή μας

Η σειρά εμφάνισης των εστιατορίων ή των συνεργαζόμενων καταστημάτων στο Διαδικτυακό μας Τόπο/Εφαρμογή μας καθορίζεται από το λεγόμενο «ζωντανό αλγόριθμο». Η τελική θέση εμφάνισης ενός εστιατορίου ή καταστήματος υπόκειται σε ένα συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας παραγόντων, με πιο σημαντικούς παράγοντες την απόσταση του καταστήματος από την τοποθεσία του Χρήστη, τη βαθμολόγηση της ποιότητας του φαγητού από τους Χρήστες μας, την αποδοχή πληρωμής των παραγγελιών με Κάρτες, τη δημοτικότητα των εστιατορίων και τα νέα εστιατόρια, που εμφανίζουμε στην κατηγορία αυτή, ώστε να γίνουν γνωστά στους Χρήστες. Εκτός αυτού, τα φίλτρα που χρησιμοποιούν οι Χρήστες μας επηρεάζουν την ταξινόμηση σε διαφορετική βάση από τη λίστα μας. Τέλος, επιτρέπουμε στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις να αγοράσουν μια βελτιωμένη θέση, προκειμένου να λάβουν περισσότερες παραγγελίες, όμως η θέση αυτή είναι πάντα ανάλογη προς την παραγγελία με βάση, για παράδειγμα, την απόσταση, τις κριτικές, τη δημοτικότητα του εστιατορίου κλπ.

Καθώς όλοι οι παράγοντες μεταβάλλονται συνεχώς, έτσι μεταβάλλεται και ο τρόπος προβολής και εμφάνισης των καταστημάτων στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή μας.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης έναντι των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το νόμο μπορείτε οποτεδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε τα προϊόντα που παραγγείλατε, να υπαναχωρήσετε για οποιοδήποτε λόγο από τη σύμβαση πώλησης που συνάψατε με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων και περιορισμών που αναφέρονται παρακάτω).

Διευκρινίζεται ότι το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό σκοπό σχετικά με τη δυνατότητα να υπαναχωρήσετε και τους τυχόν περιορισμούς αναλόγως του επιστρεφόμενου προϊόντος, δεδομένου ότι τυχόν άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από πλευράς σας γίνεται έναντι της επιχείρησης που πωλεί τα προϊόντα και όχι έναντι του bring it back που απλώς διαμεσολαβεί για την πώληση αυτή.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης με οποιοδήποτε από τα μέσα που παρέχει ο νόμος, σε κάθε περίπτωση θα θεωρείται ότι έχετε ασκήσει νομίμως το εν λόγω δικαίωμα αν αποστείλετε το έντυπο επιστροφής, ή αν λάβουμε κάποια άλλη σαφή σας δήλωση υπαναχώρησης με άλλο τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, με τηλεφωνική επικοινωνία σας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών).

Αμέσως μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα πρέπει να επιστρέψετε άμεσα τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δήλωσής σας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Έλεγχος προϊόντων κατά την παραλαβή

Σας προτείνουμε κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγχετε προσεκτικά την κατάσταση των προϊόντων, το άθικτο της συσκευασίας τους και την τυχόν ημερομηνία λήξης τους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους χρήσης.

Περιορισμοί Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει μόνο για τυποποιημένα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που παρελήφθησαν, χωρίς να έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο ή να έχει ανοιχτεί η αρχική συσκευασία τους, συνοδευόμενα από την απόδειξη λιανικής πώλησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί στις εξής περιπτώσεις:

 • Για τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί ή που απαιτούν συντήρηση
 • Προϊόντα προσωπικής υγιεινής
 • Για ευπαθή προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, εκτός αν αποτελούν προϊόντα προσφοράς εξαιτίας της σύντομης ημερομηνίας λήξης και είναι για άλλο λόγο ελαττωματικά
 • Σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • Bρεφικές τροφές και γάλα
 • Τυχόν άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο ειδικό έντυπο υπαναχώρησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, αναλόγως με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση που πωλεί τα προϊόντα και το είδος προϊόντος.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Εταιρεία επιτρέπει στους Χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει στο bring it back. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το bring it back θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του Χρήστη η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το Χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Εταιρεία μέσω του bringit-back.com ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bringit-back.com. Η αλλαγή ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του bring it back. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους Χρήστες της ιστοσελίδας της. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι Χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των Χρηστών στο μέγιστο δυνατό από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Δωρεές μέσω bring it back

Στο bring it back αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Με τις πρωτοβουλίες που κατά καιρούς αναλαμβάνουμε, μεσολαβούμε για να συγκεντρωθούν χρήματα για έναν σημαντικό σκοπό που ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, όπως για να προσφερθεί δωρεάν φαγητό ή εξοπλισμός σε παιδιά και ανθρώπους που το έχουν ανάγκη ή για να καλυφθούν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες.

Οι χρήστες μας μπορούν μέσω της πλατφόρμας μας να προσφέρουν το ποσό δωρεάς που επιθυμούν και αναφέρεται κάθε φορά στην πλατφόρμα, στους συνεργαζόμενους μαζί μας επίσημους οργανισμούς ή αναγνωρισμένα μη κερδοσκοπικά σωματεία. To bring it back ποτέ δεν κρατά χρήματα που έχουν πληρωθεί από τους χρήστες για δικούς του σκοπούς, αλλά πάντοτε τα παραδίδει στον επίσημο οργανισμό με τον οποίο συνεργάζεται για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Για το συνολικό ποσό χρημάτων που συγκεντρώνεται κάθε φορά, υπάρχουν πάντοτε διαθέσιμα επίσημα αποδεικτικά, ο δε οργανισμός ή αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο που το λαμβάνει βεβαιώνει την είσπραξή του.

Περιβαλλοντικό τέλος

Από 1.1.2022 σύμφωνα με το Ν. 4736/2020 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους τεσσάρων (4) λεπτών του ευρώ για τα πλαστικά μιας χρήσης ανά είδος, εφόσον χρησιμοποιούνται τέτοια ως συσκευασία τροφίμων και ποτών κατά την πώλησή τους από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και λιανικού εμπορίου. Σημειώνεται ότι το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά.

Από 1.1.2021 σύμφωνα με το Ν. 4685/2020 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους επτά (7) λεπτών του ευρώ ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας, με εξαίρεση τις βιοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Ενδέχεται από επιχειρήσεις Σουπερμάρκετ, κρεοπωλεία κλπ. να υπάρχει μεγαλύτερη χρέωση για τις χρησιμοποιούμενες από τις επιχειρήσεις αυτές σακούλες μεταφοράς, η οποία θα αποτυπώνεται κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

Η Εταιρεία μας ενθαρρύνει τις συνεργαζόμενες μ’ αυτήν επιχειρήσεις να μη χρησιμοποιούν πλαστικό και να επιλέγουν φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη πώλησης και χρέωσης της σακούλας και των πλαστικών ειδών ανήκει στα συνεργαζόμενα Καταστήματα που πωλούν τα προϊόντα και πρέπει η αντίστοιχη χρέωση να αναγράφεται στο εκδιδόμενο παραστατικό πώλησης της κάθε επιχείρησης.

Μεταβολές στους Όρους Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτηση ή γνωστοποίησή τους. Η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν την στιγμή που γίνεται η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία.

Περιοδικές Αλλαγές

Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το Διαδικτυακό της Τόπο και την Εφαρμογή της, καθώς και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες και ανανεώνει αναλόγως τους παρόντες όρους χρήσης. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο τους. Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο με αρμόδια δικαιοδοσία, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας μπορείτε να απευθύνεστε στο info@bringit-back.com.