Έλα μαζί μας...

Συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του Food Waste σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βοηθώντας να δοθεί ένα τέλος στο εθνικό πρόβλημα σίτησης.

Λαμβάνοντας μέρος σε έναν απώτερο σκοπό.

Για να γίνεις η αλλαγή που θες να δεις.